Hydro-Safe Hydro-Safe         Taal: Nederlands | Français

img missing
 
img missing
.:Werkingsprincipe

HydroSafe werkt op basis van een zeer krachtig elektromagnetisch veld (570 Gauss). Dit verhindert dat kalk in het water zich nog kan vormen, zelfs op hoge temperaturen (stoom). De reeds bestaande kalksteen zal mettertijd ook verdwijnen en met het waterdebiet meegevoerd worden.

Blijft de kalk in het water aanwezig?

Ja! Een woordje scheikunde: alvorens behandeld te worden door de HydroSafe, zullen de CA++ en CO3-- ionen, in het water, de neiging hebben elkaar aan te trekken om zo het stabiele molecule CaC03 (Calciumcarbonaat) te vormen. Met andere woorden: kalksteen.

Ter hoogte van de HydroSafe zal het water in spiraalvorm langsheen de sterke elektromagneet circuleren. Dit zodanig dat de richting van het magnetisch veld loodrecht op de richting van het water staat.

Op dat ogenblik bereikt de kracht van het magnetisme zijn maximum. In het water komen nu positieve en negatieve ionen vrij. De kalkmoleculen worden ge�onniseerd. Het molecule CaCO3 ondergaat tijdens zijn passage langsheen het magnetisch veld een verandering in zijn kristalijne structuur.

De structuur tussen de ionen Ca++ en CO3-- is gewijzigd. Het CaCO3 kristalliseert zich niet meer onder de vorm van harde kalk maar onder de vorm van arragoniet (struktuurloos, amorf poeder), dat makkelijk met het waterdebiet meestroomt en via kranen in de riolering verdwijnt.

Aan de samenstelling en kwaliteit van het water verandert niets.

Enkel de moleculaire struktuur van de kalk is gewijzigd!

Kan een aangekalkte installatie (leiding, boiler, ...) vrijgemaakt worden?

Ja! Daar het molecule CaCO3 niet meer stabiel is ten opzichte van zijn elektronische lading. Het koolstof-atoom bezit 4 elektronen op haar buitenste schil. Om stabiel te zijn heeft elk atoom 8 elektronen nodig. Een atoom streeft naar stabiliteit. Daarom ontleent het koolstof 2 elektronen aan het calcium. Het koolstof bezit nu 6 elektronen en trekt nog 3 O2 atomen per gemeenschappelijk elektronenpaar aan. Dit verklaart de gemakkelijke vasthechting van het CaCO3 molecule op de wand vanaf 30 à 40 graden. De laatste 2 elektronen ontleent het koolstof aan de bestaande kalksteen in de leiding. langzaam lost deze kalksteen zich op en word herleid tot zijn vloeibare vorm, om zo meegevoerd te worden met het waterdebiet.

img missing


Besluit

Het constante onevenwicht van het carbonaat Ca++ in zijn vloeibare vorm veroorzaakt een magneto-hydrodynamisch effect. Dit verhindert de vasthechting van kalk op oppervlakten. Bestaande kalk verdwijnt onder poedervorm. Warmwaterproducerende toestellen worden gereinigd. Dit alles zonder de kwaliteit van het water te modifi�ren.

Water bevat kolloiden. Dit zijn geladen moleculen, groter dan watermoleculen. Ze stoten de positief geladen CaCO3 kolloiden van elkaar af. Kalkvorming wordt geneutraliseerd. het ionisatieeffect zal afnemen naargelang de afstand en tijd (zie grafiek). In aangekalkte leidingen zal het absorberen van ionen op de kolloiden het CaC03 (kalkkristal) herleiden tot een oplossing bestaande uit Ca++ en C03--

Het effect van ionisatie van moleculen neemt af met de afstand.

In de Gausscurve onderscheidt men een primaire en secundaire zone.
In de primaire zone moeten normaliter al de warmtebronnen aanwezig zijn zoals de verwarmingsketel, de boiler, de platenwarmtewisselaar, de vaatwasser en de wasmachine.De primaire zone bedraagt 10 meter in leidingslengte.

In de secundaire zone treft men de warmwaterleiding en de kranen aan. 30 � 40 meter.

img missing


De verscheiden technologieën

Het principe van ionisatie van kalkmoleculen om kristallisatie tegen te gaan is reeds gekend van begin jaren 1900 (Wet van Laplace). Dit verschijnsel wordt bekomen door water langsheen een magnetisch veld te sturen. Om een optimaal magnetisch veld te bekomen moet aan 3 voorwaarden worden voldaan. Deze zijn vermogen, richting en frequentie.

2 reeds bestaande technologie�n:

1. Permanente magneet

img missing Richting: ellipsvorm
img missing Vermogen: krachtig
img missing Frequentie: onbestaand

Gevolgen: Het toestel werkt in beginfase. Na verloop van tijd heeft het toestel geen rendement meer daar een magneet op zich kracht verliest. Het water wordt niet meer behandeld en de kalk vormt zich opnieuw.

img missing

2. Inductieveld

img missing Richting: ellipsvorm
img missing Vermogen: zwak
img missing Frequentie: variabel

Gevolgen: Het toestel is niet in staat om een hoge watertemperatuur te overbruggen. Het gaat de bestaande kalk niet of zeer langzaam oplossen. Na verloop van een aantal meters bekomt men terug harde kalkvorming.

img missing

3. Onze technologie: Elektromagnetisme

img missing Richting: loodrecht op waterrichting
img missing Vermogen: zeer krachtig (570Gauss)
img missing Frequentie: elektronisch gestuurd

Enkel door te beantwoorden aan deze 3 parameters bekomt men een optimaal resultaat.

img missing

 
img missing
img missing
img missing
img missing
img missing
img missing
img missing
samenvatting
img missing


 
     
© HydroSafe - 2007/2018